Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Huỳnh Hữu Nghĩa

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Huỳnh Hữu Nghĩa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

 NCS. HUỲNH HỮU NGHĨA, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hệ thống thông tin – 62 48 05 01, với đề tài “Mô hình khai thác khái niệm và quan hệ trong văn bản lâm sàngvào lúc 14g00, ngày 19/01/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM