Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Hữu Nhân, Đặng Hữu Phúc, Trần Trung Dũng, Phùng Nguyễn Thái Hằng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Hữu Nhân, Đặng Hữu Phúc, Trần Trung Dũng, Phùng Nguyễn Thái Hằng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

1. NCS. NGUYỄN HỮU NHÂN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Toán Giải tích – 62460102, với đề tài “Bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến liên kết với phương trình tích phân phi tuyếnvào lúc 9g00, ngày 03/3/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

2. NCS. ĐẶNG HỮU PHÚC, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Quang học – 64440109, với đề tài “Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang điện của màng trong suốt dẫn điện loại P dựa trên nền vật liệu SnO2vào lúc 9g00, ngày 15/3/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

3. NCS. TRẦN TRUNG DŨNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Cơ học vật thể rắn – 62 44 21 01, với đề tài “Limit and shakedown analysis of structures using advanced discretisation methods and second-order cone programmingvào lúc 8g00, ngày 09/3/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

4. NCS. PHÙNG NGUYỄN THÁI HẰNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Quang học – 62 44 11 01, với đề tài “Chế tạo và nghiên cứu màng quang xúc tác TiO2 hoạt động trong vùng khả kiến bằng cách đồng pha tạp nitơ, kim loại chuyển tiếp và sử dụng cấu trúc dị thểvào lúc 8g00, ngày 05/3/2018,  tại phòng I.23, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM