Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Trần Ái Khanh

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Trần Ái Khanh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

 NCS. TRẦN ÁI KHANH, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Nghiên cứu tối ưu che chắn kích thước phòng x quang bằng phương pháp Monte Carlo” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 10/03/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM