LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/03/2021 đến 06/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/03/2021 đến 06/03/2021)

THỨ HAI NGÀY 01/03/2021

15:00

Họp giao ban tháng 03/2021

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng TCHC  chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 02/03/2021

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề án mở ngành ThS Hóa học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp tập thể lãnh đạo (BTV Đảng ủy, BGH, Thường trực Hội đồng trường)

Địa điểm: Phòng I.11

16:00

Tiếp đoàn BV Ung Bứu

Địa điểm: Phòng I.12

                  

THỨ TƯ NGÀY 03/03/2021

08:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và cán bộ quản lý các cấp giai đoạn 2021-2026

Địa điểm: GĐ1, I.11

13:00

Phỏng vấn chương trình LTCH Khoa Sinh học – CNSH

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Phòng Công tác sinh viên gặp gỡ và trao đổi với sinh viên

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

15:00

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (tập thể lãnh đạo, BCH Đảng bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, trưởng Phòng, trưởng Khoa)

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 04/03/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM thuộc chương trình 562 (PGS.TS. Trần Hoàng Phương)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

10:00

Họp tập thể lãnh đạo

Địa điểm: Phòng F.102

10:00

Tiếp Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Họp thảo luận xây dựng đề án tuyển sinh SĐH năm 2021

Địa điểm: Phòng C22 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Họp Hội đồng Trường

Địa điểm: Phòng F.102

15:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý Động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 05/03/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 06/03/2021

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Đỗ Ngọc Yến ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: