LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/07/2019 đến 06/07/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/07/2019 đến 06/07/2019)

Phòng KHTC sử dụng phòng I.12 từ 17/6 đến 06/7

 

THỨ HAI NGÀY 01/07/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trương Toàn Thịnh ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

17:00

Test Video Conferencing

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 02/07/2019

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 03/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:00

Phỏng vấn

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 04/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Sĩ Hoài Vũ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn ĐH nghiên cứu Groningen, Hà Lan

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn học viện EHLE, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 05/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ BẢY NGÀY 06/07/2019

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Ngô Võ Kế Thành ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: