LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/10/2018 đến 05/10/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/10/2018 đến 05/10/2018)

THỨ HAI NGÀY 01/10/2018

10:00

Họp thảo luận công tác đánh giá ngoài nội bộ Khoa ĐTVT

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Họp giao ban tháng 10 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 02/10/2018

08:00

Họp ban tổ chức AUN

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp ban tổ chức hội nghị khoa học Trường lần thứ XI

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Ký kết MOU giữa Trường và TTQL KTX ĐHQG

Địa điểm: Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG

15:00

Tiếp lãnh đạo bảo tàng thiên nhiên – Viện hàn lâm KHCN Việt Nam

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 03/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý thực

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Tiếp đoàn GS Trường GIST, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn Chungnam University, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 04/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Kiểm tra công tác tuyển sinh Sau đại học 2018 – đợt 2

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Phỏng vấn tuyển sinh bậc Thạc sĩ

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 05/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Lễ ký MOA hợp tác với Osaka University, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

08:00

Rà soát minh chứng chuẩn bị cho đánh giá ngoài chính thức

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL và Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: