LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/03/2020 đến 06/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/03/2020 đến 06/03/2020)

THỨ HAI NGÀY 02/03/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                               

THỨ BA NGÀY 03/03/2020

08:00

Đại hội Chi bộ Tổ chức Hành chính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 04/03/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:00

Đại hội Chi bộ Khoa Sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 05/03/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 06/03/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trương Hữu Dũng ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: