LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/07/2018 đến 07/07/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/07/2018 đến 07/07/2018)

THỨ HAI NGÀY 02/07/2018

08:00

Họp giao ban tháng 7 trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

10:30

Lễ công bố bổ nhiệm trưởng Khoa

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

15:00

Tiếp đoàn Griffith University, Úc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 03/07/2018

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 04/07/2018

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 05/07/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý Lý thuyết

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  06/07/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý Thực vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

09:30

Tiếp đoàn Victoria University, Canada

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 07/07/2018

06:30

Kì thi đánh giá năng lực ĐHQG năm 2018

Địa điểm: Phòng F.102, Các dãy nhà C, E, F và Giảng đường 1

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: