LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/09/2019 đến 07/09/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/09/2019 đến 07/09/2019)

THỨ HAI NGÀY 02/09/2019

 

Nghỉ Lễ theo quy định

                               

THỨ BA NGÀY 03/09/2019

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 04/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 05/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trương Hữu Dũng ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 06/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Lớp tập huấn Đất ngập nước & BĐKH

Địa điểm: Phòng I.23 (BM ST-SHTH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Khánh Tân ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Tiếp đoàn giám sát ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 07/09/2019

08:00

Lớp tập huấn Đất ngập nước & BĐKH

Địa điểm: Phòng I.23 (BM ST-SHTH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Phan Thị Kiều Loan ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: