LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/11/2020 đến 07/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/11/2020 đến 07/11/2020)

THỨ HAI NGÀY 02/11/2020

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 03/11/2020

08:00

Họp giao ban tháng 11 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Nguyên Ngân ngành KHVL

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:15

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 04/11/2020

14:00

Họp Khoa

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 05/11/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 08:30

Họp ban tổ chức và các tiểu ban về Hội nghị khoa học Trường

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng thẩm định đề án mở ngành Quản lý công

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 06/11/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

16:30

Họp hội đồng đánh giá định kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (CN: GS.TS. Trần Linh Thước)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 07/11/2020

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Huỳnh Nguyễn Phong Thu ngành VLNT

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: