LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/12/2019 đến 07/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 02/12/2019 đến 07/12/2019)

THỨ HAI NGÀY 02/12/2019

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN tháng 12

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 03/12/2019

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Đăng Minh ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Công tác đào tạo ĐH & SĐH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 04/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Seminar: Mekong River’s past & Recent Shoreline changes

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

09:00

Tiếp ĐH Hokkaido University, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 05/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Sinh hoạt đầu khóa học viên Cao học và Nghiên cứu sinh khóa năm 2019

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tiếp ĐH Quốc gia Úc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hải dương học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 06/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS La Phan Phương Hạ ngành Vật lý chất rắn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 07/12/2019

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Vũ Đặng Hạ Quyên ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lưu Vũ Cẩm Hoàn ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)