LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/06/2019 đến 08/06/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/06/2019 đến 08/06/2019)

THỨ HAI NGÀY 03/06/2019

08:00

Họp giao ban tháng 06/2019 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 04/06/2019

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trần Quốc Tuấn ngành Hóa sinh học

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 05/06/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 06/06/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Tiếp đoàn World Bank và dự án FIRST

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 07/06/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Phạm Hoài Phương ngành Vật lý chất rắn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 08/06/2019

08:00

Hội thảo AI DAY – FROM RESEARCH TO APPLICATION

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: