LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/12/2018 đến 08/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/12/2018 đến 08/12/2018)

THỨ HAI NGÀY 03/12/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Hội đồng chấm giáo trình

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 04/12/2018

13:00

Họp tổ chức hội thảo quốc tế về Vật lý, Hóa học và KHVL

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 05/12/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 06/12/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Sinh hoạt đầu khóa HV Cao học – NCS khóa 28/2018

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Võ Văn Tài ngành VLLT và VL Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 07/12/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

(Cả ngày)

Tập huấn viết báo cáo TĐG cấp CTĐT theo AUN-QA

Địa điểm: Hội trường I (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

13:00

Hội nghị Hallym-HCMUS 12th

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng xét giải thưởng công bố xuất sắc dành cho CBGV

Địa điểm: I.11 (Ban KH&CN-ĐHQG chuẩn bị)

13:30

Kiểm tra mô hình giáo dục 4.0

Địa điểm: I.12 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 08/12/2018

14:00

Làm việc với BGĐ Viện Toán

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: