LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/04/2022 đến 08/04/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/04/2022 đến 08/04/2022)

THỨ HAI NGÀY 04/04/2022

 15:45

ĐHQG họp (Thầy Vũ Hải Quân)

Địa điểm: Phòng I.11

                  

THỨ BA NGÀY 05/04/2022

 15:00

Họp tổ chức Lễ tốt nghiệp

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 06/04/2022

08:00

Hội nghị Tập thể  lãnh đạo Trường

Địa điểm: Phòng I.11

08:15

Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu tiếp đoàn Viettel

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu chuẩn bị)

09:30

Hội nghị Cán bộ chủ chốt

Địa điểm: Giảng đường 1

13:00

Tổ kiểm phiếu làm việc

Địa điểm: Phòng I.12

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Hồng Hải ngành Vật lý Địa cầu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

Thầy Triết tiếp đoàn MobiFone

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ NĂM NGÀY 07/04/2022

08:30

Hội nghị Tập thể  lãnh đạo Trường mở rộng

Địa điểm: Phòng F.102

10:30

Hội nghị Tập thể  lãnh đạo Trường

Địa điểm: Phòng F.102

10:30

Tổ kiểm phiếu làm việc

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ SÁU NGÀY 08/04/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

15:00

Báo cáo chuyên đề Tiến sĩ ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: