LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/05/2020 đến 09/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/05/2020 đến 09/05/2020)

THỨ HAI NGÀY 04/05/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                               

THỨ BA NGÀY 05/05/2020

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Hoàng Thị Thu)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Đại hội Chi bộ Công tác sinh viên

Địa điểm:          (Phòng CTSV chuẩn bị)

                       

THỨ TƯ NGÀY 06/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 07/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thành Nam ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp thẩm định đề án mở ngành đào tạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 08/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 09/05/2020

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Thanh Hoa ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Dương Quốc Chánh Tín ngành VLĐC

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: