LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/06/2018 đến 08/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/06/2018 đến 08/06/2018)

THỨ HAI NGÀY 04/06/2018

 

Hiệu trưởng tiếp đoàn thanh tra Chính Phủ ở cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ

08:00

Tiếp đoàn thanh tra Chính phủ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 05/06/2018

08:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Tập huấn Quan hệ Quốc tế

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 06/06/2018

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 07/06/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Đào Huy Cường ngành Toán Giải Tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  08/06/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Lê Minh Tân ngành Vật lý Địa cầu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: