LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/12/2017 đến 09/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/12/2017 đến 09/12/2017)

THỨ HAI NGÀY 04/12/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Chủ trì: Hiệu trưởng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 05/12/2017

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 06/12/2017

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 07/12/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

ĐHQG họp hội đồng xét chọn giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc năm 2017”

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN-ĐHQG-HCM chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  08/12/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Giao ban cụm thi đua khối Ban ngành, Sở, Thành ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (BTC Đảng ủy Đảng bộ ĐHQG chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: