LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/03/2018 đến 11/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/03/2018 đến 11/03/2018)

THỨ HAI NGÀY 05/03/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Phùng Nguyễn Thái Hằng ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp nghiệm thu đề tài Sở KH&CN TP.HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

15:00

Họp BTC hội thảo Smart City cùng ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 06/03/2018

07:00

Thi nấu ăn và các môn thể thao

Địa điểm: Giảng đường 1, Sân trường (VP Công đoàn chuẩn bị)

13:30

Khảo sát sơ bộ chương trình Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.23 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Ban biên tập tạp chí họp với Thầy tổng biên tập

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 07/03/2018

09:00

Tiếp trường ITZ (Nhật Bản)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

15:30

Họp nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 08/03/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Lễ ký kết giữa ĐHQG-HCM & Filand University

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT chuẩn bị)

 08:00
(Cả ngày)

Khảo sát sơ bộ chương trình Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.23 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Hội thảo Vai trò của Công nghệ thông tin trong việc xây dựng thành phố thông minh

Địa điểm: Hội trường I


THỨ SÁU NGÀY  09/03/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 08:00
(Cả ngày)

Khảo sát sơ bộ chương trình Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.23 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trần Trung Dũng ngành Cơ học vật thể rắn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

ĐHQG làm việc với World Bank

Địa điểm: Phòng I.11

09:00

Tiếp đoàn công ty S-Lead (Nhật Bản)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.204 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trương Toàn Thịnh ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp BTV ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11


THỨ BẢY NGÀY 10/03/2018

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trần Ái Khanh ngành Vật lý nguyên tử và Hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


CHỦ NHẬT NGÀY 11/03/2018

07:30

Hội đồng thi “Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam 2018”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: