LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/08/2019 đến 09/08/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/08/2019 đến 09/08/2019)

THỨ HAI NGÀY 05/08/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Thẩm định kế hoạch và đánh giá giữa kỳ đề án giáo dục 4.0

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

16:00

Họp Sau đại học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 06/08/2019

13:15

Tiếp đoàn Trường Đại học Bạc Liêu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 07/08/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:00

Họp hội đồng tuyển sinh 2019

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 08/08/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 09/08/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Công tác đào tạo ĐH và SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 10/08/2019

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Dương Quốc Chánh Tín ngành Vật lý địa cầu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: