LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/11/2018 đến 10/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/11/2018 đến 10/11/2018)

THỨ HAI NGÀY 05/11/2018

 

Hiệu trưởng đi công tác

08:00

Họp giao ban tháng 11/2018 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết họp tiếp quỹ phát triển KH&CN ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11

15:00

Lễ ký MOU với công ty Design Farmer, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quan hệ Đối ngoại chuẩn bị)

15:00

Họp với ĐH Tsukuba

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 06/11/2018

08:30

Cả ngày

Seminar “Distance sampling” & “ Passive acoustic monitoring”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn Chonnam National University, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quan hệ Đối ngoại chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 07/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Cả ngày

Seminar “Distance sampling” & “ Passive acoustic monitoring”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 08/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Nghiệm thu kết quả viết báo cáo tự đánh giá cấp CSĐT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:30

Họp tổng kết hoạt động ĐBCL năm học 2017-2018 và triển khai công tác ĐBCL năm học 2018-2019

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 09/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Khai mạc hội nghị khoa học Trường lần thứ XI

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng KHCN chuẩn bị) + tiếp khách tại I.11

13:00

Hội nghị khoa học Trường lần thứ XI

Địa điểm: Phòng F.102 và các phòng theo thông báo (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 10/11/2018

08:00

Hội nghị khoa học Trường lần thứ XI

Địa điểm: Phòng F.102 và các phòng theo thông báo (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018 – 2019

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: