LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/01/2020 đến 11/01/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/01/2020 đến 11/01/2020)

THỨ HAI NGÀY 06/01/2020

08:00

Họp giao ban tháng 01/2020 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

13:30

Họp tư vấn, rà soát cải tiến chất lượng xếp hạng đại học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

15:00

Họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường (TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 07/01/2020

08:30

Tiếp đoàn ĐH Bách Khoa Hà Nội

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

10:00

Giới thiệu học bổng JAIST, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 08/01/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp ban chuyên môn tiếng Anh

Địa điểm: Phòng I.11 (TTNN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 09/01/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:30

Hội nghị tổng kết Quốc phòng an ninh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 10/01/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội nghị tổng kết đào tạo ĐH và SĐH năm 2019

Địa điểm: Hội trường I (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Đảng ủy họp với các Chi ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 11/01/2020

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thanh Bình ngành Vật liệu cấu trúc nano và phân tử

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: