LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/05/2019 đến 11/05/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/05/2019 đến 11/05/2019)

THỨ HAI NGÀY 06/05/2019

08:00

Họp giao ban tháng 5/2019 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

10:00

Kiểm tra công tác tuyển sinh Sau đại học

Địa điểm: I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 07/05/2019

07:30

(Cả ngày)

Báo cáo của GS. Michel Marek

Địa điểm: I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 08/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Tiếp đoàn City of University of HongKong

Địa điểm: F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Ngọc Tứ ngành LTXS và TKToán

Địa điểm: I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 09/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Lễ khánh thành trạm quan trắc

Địa điểm: I.11, Hội trường I (Phòng QHĐN chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

Địa điểm: I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 10/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Phan Trung Vĩnh ngành Quang học

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

(Cả ngày)

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Võ Thị Ngọc Thủy ngành Quang học

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Cao Hồ Thanh Xuân ngành VL Lý thuyết và VL Toán

Địa điểm: I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 11/05/2019

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Ngọc Trọng ngành Toán giải tích

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Công Nhàn ngành Toán giải tích

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: