LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/01/2019 đến 11/01/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/01/2019 đến 11/01/2019)

THỨ HAI NGÀY 07/01/2019

08:00

Họp giao ban tháng 01/2019 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Văn Mỷ ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 08/01/2019

09:30

Seminar khoa học do GS Anne Le đến từ Đại học Johns Hopkins

Địa điểm: Hội trường I (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 09/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 10/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 11/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Đối thoại nâng cao hiệu quả hợp tác với các doanh nghiệp – nhà tuyển dụng

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: