LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/10/2019 đến 12/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/10/2019 đến 12/10/2019)

THỨ HAI NGÀY 07/10/2019

07:30

Cả ngày

Làm việc với Ban KHTC

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN tháng 10/2019

Địa điểm: F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

10:00

ĐHQG kiểm tra công tác tổ chức tuyển sinh SĐH đợt 2 – 2019

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp về ngân hàng các câu hỏi thi Đánh giá năng lực

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 08/10/2019

07:30

Cả ngày

Làm việc với Ban KHTC

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

08:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 09/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Xét tuyển Thạc sĩ

Địa điểm: I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn kiểm tra của Công đoàn ĐHQG

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Công đoàn chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 10/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 11/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Tiếp GS Trường ĐH Minnesota, Hoa Kỳ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 12/10/2019

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: