LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/08/2022 đến 13/08/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/08/2022 đến 13/08/2022)

THỨ HAI NGÀY 08/08/2022

10:00

Họp Trung tâm Ngoại ngữ

Địa điểm: Phòng I.11 (TTNN chuẩn bị)

13:30

Hội nghị tập thể lãnh đạo (công tác quy hoạch)

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 09/08/2022

08:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt (công tác quy hoạch)

Địa điểm: Hội trường I (VP Đảng ủy chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng I.69A (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp ban tổ chức “Ngày kết nối cộng đồng CSV khoa học”

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

13:30

Họp chấm tiểu luận tổng quan cho NCS ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Giao lưu giữa GV-SV và GS. Anber – TS. Shinan

Địa điểm: Phòng C23 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:30

Họp Ban Đào tạo ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

15:00

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (công tác quy hoạch)

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 10/08/2022

14:00

Họp với Bộ Tài nguyên & Môi trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 11/08/2022

08:00

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 (công tác quy hoạch)

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 13:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 12/08/2022

08:00

Tiếp CEO tập đoàn M&C Holdings của Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

08:30

Họp Khoa

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 13/08/2022

09:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Trần Thị Khiếu, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: