LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/05/2021 đến 14/05/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/05/2021 đến 14/05/2021)

THỨ HAI NGÀY 10/05/2021

08:00

Họp giao ban tháng 05/2021

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 11/05/2021

08:45

Họp xúc tiến hợp tác Khoa Sinh học – CNSH với Quatest 3

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 12/05/2021

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:30

ĐHQG-HCM khảo sát hệ thống giảng dạy trực tuyến

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

THỨ NĂM NGÀY 13/05/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 14/05/2021

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Nguyên Ngân ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Phó Hiệu trưởng phụ trách tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: