LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/12/2018 đến 15/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/12/2018 đến 15/12/2018)

THỨ HAI NGÀY 10/12/2018

07:30

Hội nghị chất lượng giáo dục lần 1 năm 2018 ĐH KHTN

Địa điểm: Hội trường I (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

08:00

Họp đoàn đi công tác Nhật Bản và Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Đánh giá kiểm định AUN

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa ĐTVT chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 11/12/2018

07:30

(Cả ngày)

Hội thảo quốc tế SL-STEM 2018 lần 1

Địa điểm: Hội trường I (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

07:30

(Cả ngày)

Tiếp đại biểu + Đại sứ quán Ailen

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

10:00

ĐHQG làm việc với các cơ sở Đảng

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

13:30 

Làm việc với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

Địa điểm: Phòng F.102 ((TT KT&ĐGCLĐT chuẩn bị)

14:30 

Họp về Hệ thống phần mềm tổ chức thi Đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng F.102 ((TT KT&ĐGCLĐT chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 12/12/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Hội thảo quốc tế SL-STEM 2018 lần 1

Địa điểm: Hội trường I (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

07:30

Tiếp đại biểu + Đại sứ quán Ailen

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:30

Tiếp các Giáo sư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực hạt nhân

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 13/12/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Tiếp bộ phận R&D của Panasonic Việt Nam

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 14/12/2018

 

 

 

THỨ BẢY NGÀY 15/12/2018

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: