LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/01/2021 đến 16/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/01/2021 đến 16/01/2021)

THỨ HAI NGÀY 11/01/2021

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Họp tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình Phó Hiệu trưởng

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng TCHC  chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 12/01/2021

08:00

Tiếp đoàn Đại học Bách Khoa chia sẻ công tác khảo thí

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Làm việc với tập đoàn Avantech

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 13/01/2021

 08:30

Họp IEG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TTPC&SHTT chuẩn bị)

 09:00

Họp Khoa Sinh học – CNSH

Địa điểm: Phòng I.12  (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 15:00

Họp Kế hoạch chiến lược

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ NĂM NGÀY 14/01/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 15/01/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:00

Họp tiếp đoàn Bộ KH&CN kiểm tra định kỳ đề tài cấp QG (CN: PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng)

Địa điểm: Phòng I.11

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 16/01/2021

09:00

Khai giảng lớp Cao học Hệ thống thông tin chương trình liên kết với ĐH Claude Bernard Lyon 1, Cộng hòa Pháp

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hải dương học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: