LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/12/2017 đến 16/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/12/2017 đến 16/12/2017)

THỨ HAI NGÀY 11/12/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Phỏng vấn học bổng Sakura, ĐH Tsukuba – Nhật Bản

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:00

Họp hội đồng xét chọn giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc năm 2017”

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN-ĐHQG-HCM chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 12/12/2017

07:30

Cả ngày

Hội thảo góp ý sửa đổi luật GD, Luật GDĐH

Địa điểm: Hội trường I, Phòng I.11, I.12

14:00

Họp hội đồng đánh giá định kỳ đề tài cấp ĐHQG loại A

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 13/12/2017

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 14/12/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Trao huy hiệu 30 năm & 40 năm

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

08:30

Hội đồng xét thi đua khen thưởng về KHCN

Địa điểm: Phòng I.11 (ĐHQG-HCM chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Lê Nguyễn Hoài Nam ngành HTTT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  15/12/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Tiếp đoàn trường National Tsing Hua (NTHU, Đài Loan)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Tiếp đoàn DAAD (Đức)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  16/12/2017

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán Giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Nguyễn Văn Ý ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: