LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/9/2017 đến 16/9/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/9/2017 đến 16/9/2017)

THỨ HAI NGÀY 11/9/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội nghị CRRM 2017

Địa điểm: Phòng I.12

08:30

Hội nghị Quốc tế các tiến bộ trong nghiên cứu ung thư và Y học tái tạo lần 3

Địa điểm: Giảng đường 1

08:30

Họp triển khai kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2017 – 2018

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Lê Thị Ngọc Tú ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Phó hiệu trưởng UCLA gặp cựu du học sinh Việt Nam

Địa điểm: Phòng I.12

10:30

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102

THỨ BA NGÀY 12/9/2017

08:00

Cả ngày

Giáo sư phỏng vấn CRRM 2017

Địa điểm: Phòng I.12

16:00

Trao đổi hợp tác với doanh nghiệp ĐKSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

THỨ TƯ NGÀY 13/9/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Tiếp đoàn ĐH Hiroshima – Nhật Bản

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Ngô Thị Mai ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

THỨ NĂM NGÀY 14/9/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp của Ban giám đốc ĐHQG và Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN  chuẩn bị)

14:00

Họp về công tác Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

THỨ SÁU NGÀY  15/9/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Báo cáo chuyên đề TS của NCS ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Thanh Lâm ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Đào Huy Cường ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: