LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/03/2018 đến 16/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/03/2018 đến 16/03/2018)

THỨ HAI NGÀY 12/03/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp lấy ý kiến tổ chức HNKH Trường 2018

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:00

Họp các vấn đề liên quan đến TT Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 13/03/2018

08:30

Ban KH&CN hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN 2019

Địa điểm: Phòng F.203 (Ban KH&CN, Phòng KHCN chuẩn bị)

08:30

Hướng dẫn lập kế hoạch KH&CN 2019

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN, Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn trường NTUST, Đài Loan

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

10:00

Hội thảo khởi nghiệp công ty Công nghệ Singapore

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Họp triển khai chương trình Thạc sĩ cho Giáo viên PTTH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 14/03/2018

08:30

(Cả ngày)

Đoàn kiểm tra Nafosted làm việc tại Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN, Phòng KHTC chuẩn bị)

13:00

Bế mạc chương trình trao đổi SV AGL (Việt Nam – Nhật Bản)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 15/03/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Hội thảo “Kỹ thuật thiết kế vi mạch công suất thấp và ứng dụng”

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Đặng Hữu Phúc ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lâm Quang Vũ ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

Sinh hoạt CLB KHTN lần thứ 5

Địa điểm: Phòng I.23, Sảnh nhà I (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  16/03/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 15:00

 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: