LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/10/2020 đến 18/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/10/2020 đến 18/10/2020)

THỨ HAI NGÀY 12/10/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                  

THỨ BA NGÀY 13/10/2020

07:30

Lễ trao học bổng Nguyễn Điền – Bùi Minh Trực

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 14/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Báo cáo chuyên đề CT05

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:15

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 14:00 

Họp Khoa

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 14:00 

Thảo luận mở ngành

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 15/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 09:00

Họp thẩm định giáo trình SĐH của PGS.TS. Hoàng Ngọc Cường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 11:30

Họp chương trình BS – MS

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 14:00 

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Huỳnh Việt Khánh ngành Đại số và lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 15:00

Trường làm việc với Vietcombank

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ SÁU NGÀY 16/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 08:00

Tiếp đoàn từ công ty Fujitsu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 10:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 17/10/2020

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Hoàng Chiến ngành Vật lý nguyên tử

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 18/10/2020

Cả ngày

Thi ĐGNL Tiếng Anh dành cho học viên cao học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: