LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/06/2022 đến 18/06/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/06/2022 đến 18/06/2022)

THỨ HAI NGÀY 13/06/2022

09:00

Họp hội đồng Đảm bảo chất lượng lần 1

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Tuyên dương và khen thưởng Đoàn tham dự kỳ thi Olympic Toán học SV và HS 2022

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 14/06/2022

08:00

Báo cáo kiểm tra cuối năm

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng đánh giá định kỳ đề án GEN (TS. Diệp Thị Mỹ Hạnh)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 15/06/2022

10:00

Tri ân Thầy/Cô nghỉ hưu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Tiếp Trường Đại học An ninh Nhân dân

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 16/06/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 17/06/2022

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giáo dục Toán học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 18/06/2022

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: