LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/11/2017 đến 18/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC  (Tuần 13/11/2017 đến 18/11/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 13/11/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 


THỨ BA NGÀY 14/11/2017

 

 


THỨ TƯ NGÀY 15/11/2017

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Thị Quỳnh Như chuyên ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp với trung tâm lý luận chính trị

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

13:30

Họp với phân hiệu ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 16/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng xét hồ sơ chức danh GS, PGS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

16:00

Câu lạc bộ Khoa học tự nhiên

Địa điểm: Phòng I.23 và Sảnh nhà I (Phòng KHCN chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  17/11/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


CHỦ NHẬT NGÀY 19/11/2017

 08:00

Lễ kỷ niệm 20/11, 60 năm Trường ĐH Khoa học Sài Gòn, 40 năm Trường ĐH Tổng Hợp TP HCM, Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng TCHC chuẩn bị)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: