LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/01/2019 đến 19/01/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/01/2019 đến 19/01/2019)

THỨ HAI NGÀY 14/01/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Tiếp đoàn Trường ĐH An Giang

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 15/01/2019

09:30

Tiếp đoàn nước ngoài và ký MOU

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN và Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 16/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Hội nghị tổng kết Quan hệ Đối ngoại

Địa điểm: Phòng F.102, I.11, I.12 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

15:00

Tổ chức hội nghị

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

16:30

Tiếp đoàn DFI

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 17/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Tiếp đoàn Yuan Ze University, Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 18/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thanh Bình ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Vũ Xuân Đán ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Tiếp đoàn IKEEE, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:00

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ BẢY NGÀY 19/01/2019

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Bùi Xuân Thắng ngành Cơ học vật thể rắn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: