LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/03/2022 đến 19/03/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/03/2022 đến 19/03/2022)

THỨ HAI NGÀY 14/03/2022

14:00

Phòng QTTB làm việc với đối tác

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 15/03/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 16/03/2022

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 17/03/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 18/03/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 19/03/2022

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Huỳnh Thanh Toàn ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: