LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/05/2018 đến 20/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/05/2018 đến 20/05/2018)

THỨ HAI NGÀY 14/05/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Tiếp đoàn Deakin University

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Phỏng vấn Sinh viên của Giáo sư Israel

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 15/05/2018

09:00

Tiếp đoàn Chinan University

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:00

Kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017-2018

Địa điểm: Phòng F.102 (Hội sinh viên trường chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 16/05/2018

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 17/05/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý vô tuyến điện tử

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  18/05/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn ĐH NTU, Singapore

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 19/05/2018

06:30

Cả ngày

Tuyển sinh Sau đại học 2018 – đợt 1

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Làm việc với trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban KHCN – ĐHQG chuẩn bị)

14:30

Làm việc với Trường CĐ Cộng Đồng Hậu Giang

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 20/05/2018

06:30

Tuyển sinh Sau đại học 2018 – đợt 1

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: