LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/10/2019 đến 20/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/10/2019 đến 20/10/2019)

THỨ HAI NGÀY 14/10/2019

 

 

                               

THỨ BA NGÀY 15/10/2019

08:30

Triển khai xây dựng chương trình BS-MS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Trao đổi hợp tác về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Địa điểm: Phòng I.11 (Trung tâm CEE chuẩn bị)

13:30

ĐHQG triển khai công tác Đảng

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

14:30

ĐHQG triển khai Quy định 126-QĐ/TW

Địa điểm: Phòng F.203 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 16/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Cả ngày

Họp mở thầu

Địa điểm: I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 17/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp với ĐH Khánh Hòa

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:30

Trường National Central University, Đài Loan phỏng vấn sinh viên

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn National Central University, Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Tiếp GS Trường ĐH NCU, Đài Loan

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

15:30

Tiếp đoàn ĐH Chungnam, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 18/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

16:00

Họp sinh hoạt chuyên đề CT05, 3 chi bộ (TCHC, ĐT, HTQT)

Địa điểm: Phòng F.102 (Chi bộ TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 19/10/2019

06:15

Cả ngày

Tuyển sinh SĐH 2019- đợt 2

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Phỏng vấn NCS ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 20/10/2019

06:15

Tuyển sinh SĐH 2019- đợt 2

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: