LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/01/2018 đến 20/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/01/2018 đến 20/01/2018)

THỨ HAI NGÀY 15/01/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ BA NGÀY 16/01/2018

08:30

Họp với công ty PharMedic

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Tiếp Viện JVM – ĐHQG HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 17/01/2018

08:00

Họp với ĐH Victory

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 18/01/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Lễ trao học bổng SPE

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

10:30

Họp công tác Đảm bảo chất lượng

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  19/01/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:00

Hội thảo Chiến lược Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM: Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh.

Địa điểm: Hội trường I (Ban KH&CN-ĐHQG chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Huỳnh Hữu Nghĩa chuyên ngành HTTT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  20/01/2018

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Quốc Hùng chuyên ngành Vật lý nguyên tử và Hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Nguyễn Thị Kiều Phương chuyên ngành MANAR

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: