LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/06/2020 đến 20/06/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/06/2020 đến 20/06/2020)

THỨ HAI NGÀY 15/06/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Tiếp văn phòng chương trình Tây Nam Bộ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN + KHTC chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 16/06/2020

13:30

Ban KHTC họp

Địa điểm: Phòng I.11

13:30

ĐHQG-HCM kiểm tra công tác tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                       

THỨ TƯ NGÀY 17/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tiếp công ty chiếu xạ Hậu Giang

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Vật lý – VLKT chuẩn bị)

10:00

Họp hội đồng y đức trong nghiên cứu trên động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 18/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Hội đồng xét chuyển tiếp sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 19/06/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (Chủ nhiệm: ThS. Cao Thị Mỹ Dung)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng thẩm định đề án mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Địa chất học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 20/06/2020

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Hữu Kế ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Phương Duy Anh ngành VLLT và VL toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: