LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/07/2019 đến 19/07/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/07/2019 đến 19/07/2019)

THỨ HAI NGÀY 15/07/2019

07:00

Seminar quốc tế GBIF open data in Biology

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 16/07/2019

08:30

Chấm thi năng lực tiếng Anh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:30

Seminar, trao đổi với đối tác quốc tế

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Họp công tác tiếp nhận sinh viên khóa 2019

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ TƯ NGÀY 17/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

14:30

Tiếp đoàn IKEEE, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 18/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 14:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 19/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

(Cả ngày)

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Họp công tác thu hồ sơ nhập học 2019

Địa điểm: Phòng F.102

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Chủ nhật 21/7/2019: Tiếp nhận tân sinh viên khóa 2019 (đợt 1). Phòng CTSV chuẩn bị