LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/11/2021 đến 20/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/11/2021 đến 20/11/2021)

THỨ HAI NGÀY 15/11/2021

07:00 

Khai mạc chương trình hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh 2022

Địa điểm: (Phòng TTTT chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 16/11/2021

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 17/11/2021

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 18/11/2021

 08:00

 Hội thảo tọa đàm hình thành và phát triển thay đổi để thích ứng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 19/11/2021

 

 

 

THỨ BẢY NGÀY 20/11/2021

 

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

BGH chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trên các kênh trực tuyến của Nhà trường.

15:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: