LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/01/2023 đến 20/01/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/01/2023 đến 20/01/2023)

THỨ HAI NGÀY 16/01/2023

08:00

Gặp gỡ sinh viên không về quê ăn Tết

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 17/01/2023  

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 18/01/2023  

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 19/01/2023  

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 20/01/2023  

 

Nghỉ tết Nguyên đán

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: