LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/06/2019 đến 22/06/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/06/2019 đến 22/06/2019)

THỨ HAI NGÀY 17/06/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

15:00

Họp giao ban ĐBCL 2019

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 18/06/2019

08:15

Đánh giá nội bộ cuối kỳ chương trình cử nhân Vật lý học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn Đại học Yonsei, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Đánh giá nội bộ cuối kỳ chương trình cử nhân Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 19/06/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trần Đông Xuân ngành Lý thuyết XS và TK Toán

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 20/06/2019

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Trao đổi hợp tác với công ty JFE, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (BM Hải Dương chuẩn bị)

14:00

Họp về công tác đào tạo ĐH & SĐH

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 21/06/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ BẢY NGÀY 22/06/2019

08:00

Hội ý với tổ 1374

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy ĐHQG chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành QCF

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: