LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/08/2020 đến 22/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/08/2020 đến 22/08/2020)

Phòng KHTC sử dụng phòng I12 từ 27/7 đến 23/8/2020

 

THỨ HAI NGÀY 17/08/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 08:30

Họp hội đồng thi ĐGNL năm 2020 (trực tuyến)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 18/08/2020

 14:30

 ĐHQG-HCM làm việc với trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thành phần:

  – Ban TCCB;

  – Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trường ĐH KHTN.

Địa điểm: Phòng họp 401 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM (Ban TCCB chuẩn bị).

                  

THỨ TƯ NGÀY 19/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp ban chuyên môn tiếng anh

Địa điểm: Phòng I.11 (TTNN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 20/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

ĐHQG họp với Khoa CNTT về chương trình CDIO

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 21/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 22/08/2020

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.205B (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)