LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/10/2022 đến 22/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/10/2022 đến 22/10/2022)

THỨ HAI NGÀY 17/10/2022

09:00

Tiếp GS.TS. Phan Thành Nam

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.24 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 18/10/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 19/10/2022

09:00

Họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Sở KH&CN TP.HCM (CN: PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý Động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 20/10/2022

13:00

Tiếp đoàn Queen’s University, Canada

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 21/10/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 22/10/2022

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: