LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/12/2018 đến 22/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/12/2018 đến 22/12/2018)

THỨ HAI NGÀY 17/12/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tran đổi hợp tác với GS Bỉ

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Môi trường chuẩn bị)

11:00

Tiếp đoàn GE Partners, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

PHT Trần Lê Quan tiếp công ty TOBICA về hợp tác elearning

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ BA NGÀY 18/12/2018

09:00

 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Họp về công tác Hội nghị KHCL

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 19/12/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn nước ngoài

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN và Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 20/12/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khí tượng, Khí hậu học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00 

Tiếp đoàn Chungnam National University (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

10:00 

Tiếp đoàn Giáo sư thuộc Viện Hi-GEM (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Hội nghị Sơ kết thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2017-2018 và phương hướng

giai đoạn 2018-2020

Địa điểm: Phòng Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính – CNTT & Truyền thông

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 21/12/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT cho NCS Đặng Thị Tùng Loan ngành Sinh lý học người và động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Tính toán tài chính định lượng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp tư vấn tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 22/12/2018

08:00

Đảng ủy ĐHQG-HCM tổ chức Toạ đàm chuyên đề “ Nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi bộ sinh viên tại ĐHQG-HCM”

Địa điểm: Phòng Hội trường I

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Xác suất thống kê

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: