LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/04/2022 đến 22/04/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/04/2022 đến 22/04/2022)

THỨ HAI NGÀY 18/04/2022

13:30

Họp với Khoa KH&CNVL đánh giá chương trình Thạc sĩ CNVL

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 19/04/2022

08:00

Thi sau đại học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp Ban thường vụ Đảng ủy và Chi ủy các chi bộ Sinh viên

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 20/04/2022

08:00

Cả ngày

Đoàn kiểm toán NAFOSTED làm việc tại Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC, Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 21/04/2022

08:00

Cả ngày

Đoàn kiểm toán NAFOSTED làm việc tại Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC, Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Phỏng vấn ngành Khoa học dữ liệu

Địa điểm: Phòng         (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

17:00

Giám đốc ĐHQG-HCM làm việc với Khoa Toán – Tin học

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 22/04/2022

08:30

Họp định kỳ các nhóm viết báo cáo tự đánh giá cấp Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

09:30

Tiếp đoàn Jeonbuk National University

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Họp định kỳ các nhóm viết báo cáo tự đánh giá cấp Trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: