LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/07/2022 đến 23/07/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/07/2022 đến 23/07/2022)

THỨ HAI NGÀY 18/07/2022

08:00

Họp phòng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Họp triển khai Đề án khung năng lực GAC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 19/07/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 20/07/2022

06:30

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2021-2022

Địa điểm: Giảng đường 1 (VP Công đoàn chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 21/07/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 22/07/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 23/07/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý Vô tuyến điện tử

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Trang Thảo ngành Vật lý Lý thuyết và Vật lý toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: