LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/09/2017 đến 23/09/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/09/2017 đến 23/09/2017)

THỨ HAI NGÀY 18/09/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Trao đổi kinh nghiệm với ĐH Vinh

Địa điểm: Phòng I.11

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Mỹ Dung ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp CEE

Địa điểm: Phòng I.12 (Trung tâm CEE chuẩn bị)

14:00

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11

THỨ BA NGÀY 19/09/2017

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp BGH mở rộng để xét kéo dài thời gian làm việc đối với GV đủ tuổi nghỉ hưu năm 2018

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 20/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN chuẩn bị)

13:30

Tập huấn khoa Y – ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng F.203

14:00

Tiếp đoàn trường ĐH Sejong (Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

THỨ NĂM NGÀY 21/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:30

Tiếp GS Roger “MOU Articulation arrangement”

Địa điểm: Phòng I.12

13:00

Đánh giá ngành Kỹ thuật hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

THỨ SÁU NGÀY  22/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Tuấn Anh ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN chuẩn bị)

THỨ BẢY NGÀY  23/09/2017

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Bùi Thế Vinh ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trần Xuân Hồi ngành Vật lý NTHN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: